Home2021-10-18T15:45:14+00:00

Нашата кантора

КОНСТАНТИНОС КИРИАКУ | АДВОКАТ, С ПРАВОМОЩИЯ ЗА ВСИЧКИ СЪДИЛИЩА (ВКЛ. АРЕОПАГА) | АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ СОЛУН.

Константинос Кириаку упражнява адвокатската професия, изграждайки дългосрочни и лични взаимоотношения на ьдоверие със своите клиенти.
Опитът на кантората ни, от арената на съдебната битка до очертаването на ежедневни стратегии, е всеобхватен и изчерпва цялата гама от разнообразния предмет на правото.
Нашата философия бе доминираща от самото начало: грижим се, обръщаме внимание на детайлите, казваме само истината, представляваме клиента лоялно, неспирно, като консултанти сме винаги на страната на клиента – защитаваме ефективно, с борбеност, с уравновесеност, съюзени със закона заедно печелим срещу предизвикателствата.

KK_Quotes-Red

“Един човек плюс закон – вече мнозинство”

Калвин Кулидж, Ню Йорк Таймс, 28 юли 1920 г.

“Законът е колективната съвест.”

Томас Хобс, Левиатан Консултация

Безопасността на хората да бъде върховният закон

Цицерон

Законът е ред, а добрият закон е добър ред

Аристотел, Политика

Съвети

Правната консултация работи също толкова добре: като справяне с едно предизвикателство, произтичащо от миналото, като оценка на договор в настоящето, но също и като грижа или очертаване на стратегия за бъдещето. Отговорното становище е съществено и разкриващо, фокусира се върху ядрото на проблема, избягва безплодните спорове, отминава използването на тактики, придава знания и последователно формира по – обща философия за управление и решаване на казусите, която е ясно ориентирана към превенция, а не към действие. Добрият юрист е едновременно опитен и верен съветник, с проницателен поглед, паноптичен.
Константинос Кириакоу поставя специален акцент върху абонаментните правни консултации. Независимо дали става въпрос за физически или юридически лица, подтикът на кантората и ангажираността ни спрямо нашите клиенти е да поддържат постоянен контакт със съветника и свободно да споделят с него планове и опасения.

KK_Quotes-White

Без закони хората са зверове.

Максуел Андерсън, Произведения Единадесет стиха

“Което не е забранено от закона, срамът забранява го да го направиш.”

Сенека

В съвършенството си човекът е най-висшето същество, но без закон и справедливост, най-нисшето.

Аристотел, Политика

По-важно задължение от това да следваш съвестта си е да я оформиш правилно.

Антонин Скалия

Представителство

Правните процедури, било то съдебни или извънсъдебни, поставят юриста в положение на постоянно представителство на неговия клиент. Съдебното представителство, извършването на един преговор и като цяло пълномощието попадат под отговорността и компетентността на адвоката, който действа от името на своя клиент, замествайки физическото лице. Взаимоотношенията между тях са отношения на абсолютно доверие, защитени от закона.
Освен дълбоките и съществени познания по предмета, необходими качества също, в еднаква степен са борбеност и сдържаност. Представителството е изкуство и дипломация заедно – изисква сила, баланс, зрялост и благоразумие.
Крайната цел винаги засяга постигането на желаният резултат – далеч отвъд това обаче представляването е ясно и недвусмислено отражение на личността на клиента. Константинос Кириаку вярва, че важи и точно обратното: тоест клиентът рефлектира и върху своя представител – и поради тази причина връзката между двамата трябва да бъде неразделна и най-важното напълно изградена.

KK_Quotes-Red

Няма начин да се управляват невинни хора

Айн Ранд, Атлас изправи рамене

“Силата на адвоката е в несигурността на закона.”

Джереми Бентъм

Оръжията и законите не цъфтят заедно

Юлий Цезар

Нуждата не познава закони – същото важи и за някои адвокати.

Бенджамин Франклин

Съдебен процес

Адвокатът много просто „е длъжен винаги да печели“, колкото и утопично да е това в действителност. За да печели обаче, много рядко е необходимо да се повдига тон – напротив, по-полезно е адвокатът да остане хладнокръвен пред аудиторията в съда. Също така важи и стереотипът, че „един спор се оценява в подготовката“ – оборимата презумция (презумпция, която със съответната доказателствена процедура може да бъде опровергана) изисква несъразмерно повече време и съответно много повече ресурси, освен ако е извън съдебната зала. Явяването пред съда е последният акт на един никак случаен, изцяло режисиран и стратегически път, почти винаги труден и неприятен, с критични и статични точки, с изследвания, проучвания и изчисления, понякога с проницателни преценки и решения, което изисква здрави нерви и големи дози търпение.
Константинос Кириаку е един от най-успешните адвокати от своето поколение в Гърция, със стотици решения в негова полза на всички нива на Гражданските Наказателните и Административните съдилища. Отчасти поне дължи репутацията си заради многогодишния си и отличен имидж в оборимата презумция (презумпция, която със съответната доказателствена процедура може да бъде опровергана). Независимо от горното, съветът и политиката, поддържани от нашата кантора е клиентът да избягва залата на съда и да се изправя пред съдебен спор само в краен случай.

KK_Quotes-White

Младежо, съдилищата се подчиняват на законите, а не на правосъдието.

Оливър Уендел Холмс

“Съдилищата са места, където първо се пише краят, а всичко, което предхожда, е просто водевил.”

Чарлз Буковски, Бележките на един развратен старец

“Обезсърчавайте съдебните спорове” Убедете приятелите си да правят компромиси. “Като миротворец адвокатът има отлична възможност да бъде добър човек. Пак ще има достатъчно бизнес

Ейбрахам Линкълн

Абонаментно заплащане

Основната причина някой да избере форма на сътрудничество с абонаментно заплащане е защото е разбрал, че предоставянето на правни съвети не се ограничава до потушаване на кризи или извънредни случаи. В действителност, повечето човешки дейности, било то професионални или не, имат правно измерение, което означава, че в ежедневието, поне за някои конкретни въпроси, би било добре да се консултираме с юрист.
Изградената по този начин връзка между юристконсулта и клиента е дългосрочна и съставлява двупосочна инвестиция и за двамата. От своя страна, адвокатът, освен знанията и опита си, е длъжен да познава еднакво добре всички характерни черти, особености и като цяло темперамента на физическото или юридическото лице, което представлява. Това означава, че е принуден да се задълбочи в детайлите на чужда за него екосистема, което изисква допълнително време и ресурси. От само себе си се разбира, че в рамките на формалните си задължения, адвокатът на абонаментно обслужване представлява ръководител и координатор на евентуални трети лица като правни съветници, които могат да бъдат назначени при извънредни и специални обстоятелства.
В продължение на около две десетилетия Константинос Кириаку е постоянен консултант и представител на мултинационална компания за облекло, борсови, инвестиционни и строителни компании, както и различни видни бизнесмени, гърци и чужденци.

KK_Quotes-Red

Там, където законът свършва, започва тиранията

Джон Лок, Втори трактат за правителството

“Човекът е виновен пред закона, когато нарушава правата на друг, в етиката той е виновен само за мисълта да го направи.”

Имануел Кант, Основи на метафизика на нравите
Lawer Thessaloniki

Седалището ни

На улица Комнинон 15 и Цимиски, в сърцето на историческия център на Солун, на първия етаж от емблематична еклектична сграда, вярна на естетиката, характерна за града в междувоенния период, проектирана от френския архитект Жак Мосе през 1927 г. и завършена през 1929 г. , за сметка на тогавашните бизнесмени Мордох и Бенруби.

Повече за сградата тук.

[Данни за контакт: Адвокатска кантора Константинос Кириакос] Комнинон 15, 54624, Солун
Тел. +30 2310 279100 факс: +30 2310 279109
Ел. поща: info@kkyriakou.gr